Sigida 15 Wololabanaw

Kɔnɔmayafari

Kɔnɔmaya kɔnɔ nɔ fiman lankirilama bɛ bɔ muso ɲɛda, a sin ani a bara kɔrɔla la. A bɛ tunu jiginni kɔfɛ, nga a bɛ se ka kɛ a tɛ tunu fana.

O nɔ ninnu tɛ bana kofɔ kuma tɛ fanga dɔgɔya ma. Kun tɛ u furakɛli la.

📖 Gafe kɔnɔkow
← Segin kɔfɛ | Taa ɲɛfɛ →